header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
Mededeling

Nieuwe coronamaatregelen

Nieuws afbeelding 29-9

Beste leden,

 

Om ervoor te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven sporten, is het van groot belang dat iedereen zich houdt aan de speciale richtlijnen en afspraken vanuit de overheid en veiligheidsregio’s. Daarnaast heeft de KNHB richtlijnen opgesteld die betrekking hebben op de hockeysport en gelden per vandaag 18.00 uur - dus ook op de LHC.

Om dit stuk enigszins beknopt te houden, vinden jullie hieronder de meest relevante richtlijnen.Onderaan dit bericht staan tips om verder geïnformeerd te blijven.

 


Meest relevante richtlijnen

·Het clubhuis is vanaf heden dicht, ook met regen kan daar niet geschuild worden. Kleedkamers mogen alleen gebruikt worden voor het opslaan van spullen, zoals kleding van de tegenstander.

·Toeschouwers zijn niet toegestaan op sportaccommodaties. Ouders en andere geïnteresseerden mogen dus niet meer naar de trainingen en wedstrijden van hun kind(eren) komen kijken.

·Spelers en teambegeleiding zijn alleen welkom op de sportaccommodaties.Bij uitwedstrijdenvan jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij worden dus niet gezien als toeschouwers en mogen kijken naar de wedstrijd. Zorg er wel voor dat je het aantal rijouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om naar de wedstrijd te komen!

·Samen rijden (naar de uitwedstrijd) blijft ongewijzigd. Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een uitwedstrijd gaan. Ga daarnaast bij het verzamelen op de club niet als team en begeleiding bij elkaar staan: houd afstand.

·Kinderen naar de training / wedstrijd brengen? Als kinderen sporten op de eigen sportaccommodatie voor bijvoorbeeld een training of thuiswedstrijd, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

·Ben je sporter en klaar met je wedstrijd of training? Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij kunnen dus niet eerst nog gezamenlijk met de tegenstander of het eigen team iets drinken of eten enmoeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

·Positief getest op corona? Bij een positieve test van een spelerzal de GGD inschatten of de rest van het team kan spelen. Volg sowieso de geldende richtlijnen van de overheid op.

·Spelen in ‘code oranje’? Het kan zijn dat je een wedstrijd moet spelenin een regio waarvoor code oranje geldt. De verwachting is dat er dan niet kan worden gespeeld en wedstrijden worden verplaatst. De KNHB dan ook z.s.m. achterhalen of wedstrijden mogelijk zijn.

 

Dit is de informatie voor nu. Tot slot wil ik nog vermelden dat wij ook betreft het zaalhockey de KNHB volgen. Zij hebben nog geen besluit hierover genomen en wij (dus) ook niet; vooralsnog gaat het vanuit de LHC gezien (nog) wel door. Dringend verzoek aan allen om je te houden aan bovenstaande. Dat is vooralsnog de enige invloed die we uit kunnen oefenen om te kunnen blijven hockeyen!

 

Meer informatie?

 

Sportieve groet,

 

Tom van der Laan - Voorzitter LHC