header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Informatie over Lochemse Hockey Club

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

Bardienst (1)
Beleid (1)
Clubkleding (1)
Contributies (1)
De Club (1)
Gedragsregels (1)
G-Hockey (1)
Hockey voor Iedereen (1)
Huisregels Accommodatie (1)
Huisregels Bar (1)
Lidmaatschap (2)
Opzeggen lidmaatschap (1)
Organisatie (1)
Spelregels (1)
Sponsoring (1)
Statuten (1)


Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Contributies
Contributies 2015-2016 

 

 LOCHEMSE HOCKEY CLUB

CONTRIBUTIES 2015 – 2016

Conform de statuten van de vereniging worden de contributies jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De peildatum voor het bepalen van de verschuldigde contributie is 1 oktober van het betreffende jaar. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 14 oktober 2015 zijn de volgende contributies vastgesteld voor het seizoen 2015-2016.

Leeftijd (peildatum 1 oktober)

Bedrag

4 jaar

€ 30,00

5 jaar (Kabouter)

€ 60,00

Vanaf 6 jaar (Benjamin)

€ 100,00

Vanaf 7 jaar (F jeugd)

€ 160,00

Vanaf 8 jaar (E jeugd)

€ 217,50

Vanaf 10 jaar (C-D jeugd)

€ 237,50

Vanaf 14 jaar (A-B jeugd)

€ 267,50

Vanaf 18 jaar (Senior)

€ 297,50

Trimlid

€ 192,50

G-Hockey

€ 130,00

Niet spelend lid

€ 55,00

Bijdrage zaalhockey

€ 40,00

Bijdrage shirts

(€ 2,50 vorig seizoen en € 5,00 lopend seizoen)

€ 7,50

 

Contributiekorting:

Gezinsmaximum: € 900,00 

Uitgangspunt voor de bepaling van gezinskorting is het woonadres van de gezinsleden. Eventuele toeslagen, zoals bijv. zaalhockey of shirtbijdrage, zijn niet inbegrepen in het gezinsmaximum en dienen derhalve aanvullend op het gezinsmaximum betaald te worden.

Studentenkorting: € 50,00

Aanvraag voor studentenkorting dient aangevraagd te worden bij de penningmeester. Bij de aanvraag dient een kopie van de studentenkaart bijgevoegd te worden.

 

Periodekorting:

Voor wie tijdens het seizoen lid wordt gelden de volgende kortingen:

Aanmelden tot en met 31 december:                                   0%

Aanmelden vanaf 1 januari tot en met 31 maart:                  35%

Aanmelden vanaf 1 april:                                                    70%

 

Betaling contributie:

De LHC maakt al een aantal jaren gebruik van een externe partij voor de incasso van de contributie, te weten ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

ClubCollect neemt de administratieve verwerking en de inning van de contributie voor haar rekening. ClubCollect zal via email of SMS bericht een betaalverzoek sturen (zorg er daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De leden waarvan een (werkend) telefoonnummer en emailadres ontbreken, ontvangen een betaalverzoek per post.

Via dit betaalverzoek kun je toegang krijgen tot uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. In de mail zit een link en een knop om naar je persoonlijke betaalpagina te gaan. Per sms en in de brief wordt aangegeven om naar een site te gaan en een code in te voeren. U gaat dan naar www.clubcollect.com/code of www.clubcollect.com/brief en vult vervolgens uw code in. Dan komt u automatisch op uw persoonlijke betaalpagina. Circa 6 dagen en 12 dagen na het versturen van het eerst betaalverzoek ontvangt u nog een herinnering.

Op deze pagina is de factuur in te zien en eventueel te downloaden als pdf. In de omschrijving op uw bankafschrift staat de naam van de club en het factuurnummer weergegeven.

U kunt betalen via automatische incasso of met iDEAL, dit kunt u op de betaalpagina aangeven. Indien u niet via automatische incasso wenst te betalen, geldt er een toeslag van € 10 euro. Op de betaalpagina kunt u, indien uw heeft gekozen voor automatische incasso, er voor kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in drie termijnen (met een tussenpoos van telkens 60 dagen). Indien u kiest voor gespreide betaling, betaalt u € 10 euro administratiekosten.

De contributie (ook bij termijnbetaling) dient betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer per die datum geen betaling is ontvangen is er een boete van € 10 van toepassing.

Indien de contributie (of termijn) niet binnen 30 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau en kan het bestuur besluiten het lid te schorsen. Dit zal op de internetsite van de LHC worden gepubliceerd. De schorsing ontslaat het lid niet tot de verplichting om de contributie te voldoen. Schorsing betekent dat er door het betreffende lid niet gespeeld noch getraind kan worden. Bij een contributie achterstand van meer dan drie maanden kan het bestuur besluiten tot opheffing van het lidmaatschap van de LHC. In alle gevallen zal de KNHB hierover worden ingelicht.

Het bestuur staat open voor het treffen van betalingsregelingen. Hiervoor dient men een schriftelijk verzoek in te dienen bij de penningmeester ([email protected]).

Eventuele rechtstreekse betalingen aan de LHC kunnen voldaan worden via het rekeningnummer: NL29ABNA0627172938.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester.

Voor meer informatie over ClubCollect/NLCollect wordt u verwezen naar de website www.nlcollect.nl.