header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Informatie over Lochemse Hockey Club

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

Bardienst (1)
Beleid (1)
Clubkleding (1)
Contributies (1)
De Club (1)
Gedragsregels (1)
G-Hockey (1)
Hockey voor Iedereen (1)
Huisregels Accommodatie (1)
Huisregels Bar (1)
Lidmaatschap (2)
Opzeggen lidmaatschap (1)
Organisatie (1)
Spelregels (1)
Sponsoring (1)
Statuten (1)


Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Opzeggen lidmaatschap
Hoe te handelen 

In artikel 6 van de statuten wordt de beƫindiging van het lidmaatschap beschreven.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar eindigt 30 juni.


Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 juni schriftelijk of via e-mail plaats te vinden bij de ledenadministratie ([email protected]).


Bij opzeggingen gedurende het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak van de opzegging, blijft de volledige contributie verschuldigd, tenzij het bestuur besluit om hierop een uitzondering te maken. Verzoek tot uitzondering kunt u, met opgaaf van reden, indienen bij de penningmeester ([email protected]).