header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Informatie over Lochemse Hockey Club

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

Bardienst (1)
Beleid (1)
Clubkleding (1)
Contributies (1)
De Club (1)
Gedragsregels (1)
G-Hockey (1)
Hockey voor Iedereen (1)
Huisregels Accommodatie (1)
Huisregels Bar (1)
Lidmaatschap (2)
Opzeggen lidmaatschap (1)
Organisatie (1)
Spelregels (1)
Sponsoring (1)
Statuten (1)


Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Huisregels Bar
De huisregels voor de bar van de Lochemse Hockey Club 
HUISREGELS BAR voor informatie naar beneden scrollen
Algemene taken supervisie Bezetting van de bar Levensmiddelen
Openen en suiten van de bar Huis- en gedragsregels alcohol Hygiene
Instructie supervisie openen Schenken van alcohol Procedure reserveren bar voor bijzondere evenementen
instructie supervisie sluiten Kassa

Gratis verstrekking
Er zijn ongeveer 40 supervisoren, honderden personen die wel eens achter de bar helpen en wel duizend klanten. Daarom is het prettig om met elkaar duidelijk vast te leggen wat de algemene taken van de barsupervisoren zijn. Dat is met instemming van het bestuur gebeurd.

Algemene taken supervisie. - Vertegenwoordigen van de barcommissie in de bar; - Verantwoordelijk voor openen en sluiten van de accommodatie; - Toezicht houden op het barpersoneel; - Begeleiden van nieuw barpersoneel; - Bewaken van een effectieve bedrijfsvoering van de bar; - Ondersteunen van de coaches bij ontvangen en wegwijs maken gastteams; - Ontvangen en wegwijs maken van bezoekers (niet teams); - Personen met vragen doorverwijzen naar de juiste LHC-functionarissen; - Actie nemen c.q. signaleren als er problemen zijn met de organisatie, voorraad etc. van de bar; - Voorkomen van fraude in de bar; - Oproepen van medische zorg bij ongevallen; - Signaleren en actie nemen bij verstoring van de orde c.f. de lijst “huis- en gedragsregels over alcohol in - - sportkantines” (hangt naast de bar); - Melden van schade aan de infrastructuur aan het accommodatieteam; - Terugkoppelen naar de barcommissie van voorstellen tot verbetering van de bedrijfsvoering; Weliswaar een hele lijst, maar ook een hele belangrijke functie. Daarnaast vestig ik ieders aandacht op de barmap in de keuken. Daar staan alle instructies voor het barpersoneel in. Ook met handige tips waar wat is te vinden. Het laatste nieuws is de instructie voor de zondagsupervisoren. Even doorlezen als je weer supervisie hebt. Marina van Hoff

Specifieke taken supervisie Open en sluiten van de bar Met de club(sleutel)bos kunnen ook de binnendeur van de bar en de achterdeur van het clubhuis worden geopend. Als de bar niet is bezet moeten de binnendeur van de bar en de achterdeur van het clubhuis zijn afgesloten en de rolluiken zijn neergelaten en vergrendeld.

Bezetting van de bar De indeling van het barpersoneel is, voor competitiedagen, vermeld in de Kreet en op de website. De indeling voor de bezetting van de bar bij andere gelegenheden wordt per gelegenheid afgesproken in overleg met de barcommissie. Als de bar open is wordt de bar permanent met minimaal 1 persoon bezet. Op zaterdagen, zondagen en tijdens bijzondere evenementen moet er naast het barpersoneel ook een supervisor aanwezig zijn.

Levensmiddelen De LHC heeft alleen vergunning voor het serveren van levensmiddelen, die worden geserveerd met een minimale bereiding en doorgifte (b.v. snacks, broodjes, soep, melk etc.). Het is niet toegestaan om volledige maaltijden op de accommodatie van de LHC te bereiden. Wel is het toegestaan deze te nuttigen na bereiding elders. Het meebrengen en eten en drinken van eigen levensmiddelen is alleen toegestaan na toestemming van de commissaris bar.

Schenken van alcohol De LHC schenkt alleen zwakalcoholische drank aan leden en genodigden van 16 jaar en ouder. Alcohol mag uitsluitend worden geschonken in aanwezigheid van barpersoneel dat de "Instructie Verantwoord Alcoholgebruik" heeft gevolgd en alleen op de volgende tijden: Maandag - vrijdag 20.00 - 24.00 uur Zaterdag 16.30 - 19.00 uur Zondag 11.00 - 19.00 uur

Huis- en gedragsregels over alcohol Het barpersoneel en de supervisie handhaven de volgende regels: • Er wordt alleen alcohol geschonken aan leden en genodigden; • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van LHC; • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras; • Er wordt geen alcohol geschonken: - aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie; - aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers; • Als tijdens de schenktijden van de kantine 25 % of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken; • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst; • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd; • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy hours", meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan; • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. • De toegang tot het terrein van de vereniging is verboden voor personen die dronken of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen; • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Kassa Bij het ophalen van de clubsleutelbos voor het openen van de bar wordt ook het wisselgeld opgehaald. Al het geld wordt tijdens de openingstijd van de bar bewaard in de kassa. Uitgezonderd gratis verstrekkingen, worden alle verkopen direct ter plaatse afgerekend tegen de voorgeschreven prijzen. Voor de zondagcompetitie en toernooien kunnen teams eventueel gebruik maken van de "streepjeslijst consumpties". Voor vertrek worden deze lijsten afgerekend. Het barpersoneel dat de bar als laatste afsluit, maakt de kassa op, verzamelt het geld in de geldenveloppe en levert de clubsleutelbos en het geld in op het sleuteladres.

Gratis verstrekking Alleen na toestemming van de commissaris bar kunnen aangewezen levensmiddelen gratis worden verstrekt aan van tevoren aangewezen personen. Standaard is het toegestaan de volgende personen gratis levensmiddelen te verstrekken: • Begeleiders bezoekende jeugdteams (1 maal koffie of thee via bon); • Jeugdteams na afloop van een wedstrijd (limonade of thee); • Commissies tijdens vergadering of werkzaamheden (koffie of thee);

Hygiëne De hygiëne moet voldoen aan het gestelde in de "Hygiënecode voor Sportkantines" (Warenwet). Kortweg houdt dit het volgende in: • Werk zo hygiënisch mogelijk; • Levensmiddelen zoveel mogelijk verpakt serveren, • Als de verpakking moet worden verwijderd, zorg dat de tijd tussen openen van de verpakking, via bereiden tot serveren zo kort mogelijk duurt; • Werk altijd met schone handen en met schoon materiaal, • Houdt de keuken (werkbladen, keukengerei en vloeren) goed schoon met heet water en zeep.

Instructie supervisie openen • Clubsleutelbos en wisselgeld ophalen op het sleuteladres; • Zaal, bar en kleedkamers openen; • Vlaggen hijsen; • Toiletten op handdoeken en toiletpapier controleren; • Prullenbakken en vuilnisbakken controleren; • Wedstrijdschema op mededelingenbord buiten schrijven; • Koffiezetten.

Instructie supervisie sluiten • Zaal, balkon, terras en kleedkamers laten vegen; • Terrein laten opruimen en spelmateriaal laten opbergen; • Prullenbakken en vuilnisbakken legen in vuilniscontainer en nieuwe zakken plaatsen; • Vlaggen binnenhalen; • Keuken opruimen, afwas doen en aanrechten soppen; • Biertap afsluiten, doorspoelen met water en tap schoonmaken; • Drankvoorraad in de koelkasten aanvullen; • Meubilair zaal terugzetten; • Gevonden voorwerpen in de kist doen; • Handdoeken vervangen en toiletrollen aanvullen; • Sluitronde lopen c.f. sluitrondelijst bij de voordeur; • Clubsleutelbos en geld inleveren op het sleuteladres.

Procedure reserveren bar voor bijzondere evenementen (feesten, toernooien etc.) • Uiterlijk een maand van te voren overleg door de organisatie van het evenement over het gebruik van de bar, het programma, het aantal personen, de leeftijdsgroep en wensen voor drank en voeding. • De organisatie van een evenement doet daarbij als eerste een voorstel welke personen beschikbaar zijn voor bardienst en supervisie. De barcommissie vult dit zonodig met extra vrijwilligers aan en accordeert en publiceert de regeling. • De betaling geschiedt met munten; • De barcommissie koopt in en rekent af.