header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Informatie over Lochemse Hockey Club

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

Bardienst (1)
Beleid (1)
Clubkleding (1)
Contributies (1)
De Club (1)
Gedragsregels (1)
G-Hockey (1)
Hockey voor Iedereen (1)
Huisregels Accommodatie (1)
Huisregels Bar (1)
Lidmaatschap (2)
Opzeggen lidmaatschap (1)
Organisatie (1)
Spelregels (1)
Sponsoring (1)
Statuten (1)


Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Huisregels Accommodatie
De Accommodatie huisregels van de Lochemse Hockeyclub 
Huisregels Voor informatie even naar beneden scrollen
Reserveren clubfaciliteiten Overzicht velden Gebruik clubhuis
Sleutelregeling Beschikbaarheid velden Algemeen
Sluitronde Criteria afkeuren veld Beschikbare faciliteiten

Procedure bij het afkeuren van velden Beschikbaar verplaatsbaar meubilair
De Algemeen Supervisor Gebruik kunstgrasveld voor training Keukenuitrusting

Gebruik van de verlichting van kunstgrasveld Centrale verwarming

Beschikbaar spelmateriaal Douche-installatie

Gebruik spelmateriaal Muziek- en omroepinstallatie

Gebruik ballenkanon Instructiemateriaal

Gebruik scorebord Veiligheidsuitrusting

Gebruik reserve-spelmateriaal Buitenverlichting

Wat niet mag op de velden Uitvallen elektriciteit

Opruimen na gebruik van velden Grote evenementen

Gebruik spelmaterialen Reserveren accommodatie voor bijzondere evenementen

Schade aan de velden Brandpreventie tijdens evenementen

Schade aan spelmaterialen Opruimen na gebruik van het clubhuis


Schoonmaakmiddelen en wc-papier


Liggenblijvershoekje


Schade aan het clubhuis en de inventaris

Reserveren clubfaciliteiten
Toelichting: Het bestuur zal nog een definitief besluit nemen hoe de organisatie en de procedure zal zijn voor wat betreft reserveren van clubfaciliteiten. Reserveren clubhuis: via de voorzitter barcommissie Reserveren velden werkdagen overdag: via de voorzitter accommodatieteam Reserveren velden werkdagen tijdens trainingsuren: via de trainingscoördinator Reserveren velden weekend: via het wedstrijdsecretariaat

Sleutelregeling De club(sleutel)bos is af te halen of te reserveren bij Marina Dijkhoff. Met de clubbos kan alles worden opengemaakt wat voor het gebruik van de clubfaciliteiten toegankelijk moet zijn. Bij afwezigheid van de beheerster kan een sleutelbos worden verkregen via één van de leden van het accommodatieteam. In nood kan ook worden gebruik gemaakt van de sleutelbossen van één van de leden van de barcommissie. Daarnaast hebben enkele bestuursleden en alle trainers onder meer toegangssleutels. Echter niet van de binnendeur van de bar. Dit is gedaan om reden van beveiliging. Na gebruik moeten de geleende sleutels nog dezelfde dag worden teruggebracht naar de betreffende eigenaar. Als meerdere gebruikers op één dag, na elkaar de faciliteiten van de club gebruiken moet de clubbos steeds persoonlijk aan elkaar worden overgedragen. De laatste persoon sluit vervolgens aan het einde van de laatste activiteit alle faciliteiten af en brengt de sleutelbos terug naar de betreffende eigenaar. Huidige beschikbaarheid velden Het kunstgrasveld is het gehele jaar beschikbaar voor hockey. De natuurgrasvelden zijn in januari en februari (te kwetsbaar) en in juli en augustus (voor zomeronderhoud) niet beschikbaar. In deze maanden is er ook geen belijning. Op maandagmorgen, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen zijn alle velden beperkt beschikbaar i.v.m. wekelijks onderhoud.

Gebruik kunstgrasveld voor training De kunstgrasmat slijt het meest bij de wedstrijdpositie van de doelen, vervolgens in de cirkel en tenslotte ook nog relatief veel in het 23m-gebied buiten de cirkel. Tijdens trainingen laten wij ons snel verleiden tot het concentreren van een oefening rond de wedstrijdpositie van de doelen. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van de huidige mat is het belangrijk dat deze gebieden tijdens de training zoveel mogelijk worden ontzien. De uitdaging is dus de training zo goed mogelijk te concentreren rond het middenveld tussen de 23m-gebieden. In dat gebied zijn de vezels van de mat het langst. Dit zijn de regels: • 1 team, dan trainen op het middenveld; • 2 teams of meer, dan doorschuiven vanaf de middellijn richting de 23m-gebieden. Vermijdt de cirkel en de wedstrijdpositie van het doel; • Verplaats de doelen voor een training naar een andere positie op het veld en gebruik ze niet op de wedstrijdpositie. Dit geldt ook voor de keeperstraining. Gebruik doelbakken als alternatief; • Wees creatief bij het plannen en uitzetten van een oefening.

Criteria afkeuren velden NB: Deze regels moet elke speler, trainer of coach uit zijn hoofd te kennen voor het geval dat hij of zij wordt overvallen door een weersverandering! De regels hangen ook op het bord in de werkplaats / trainingsruimte. Kunstgras mag niet worden bespeeld bij: Vorst van 0° tot en met -10° C waneer er bevroren ribbels van zand of mat zijn, bevroren blad of takjes, plaatselijke gladheid of als het veld hardbevroren is: gevaarlijk (uitglijden, opspringende bal, blessures bij val, hoge balsnelheid); Vorst van meer dan -10° C: slecht voor de mat (breken van de vezels) en gevaarlijk (uitglijden, opspringende bal, blessures bij val, hoge balsnelheid); Sneeuw of rijp op het veld: gevaarlijk (plat getrapte sneeuw / rijp wordt ijs; bovendien smelt dit ijs heel langzaam en kan leiden tot lange tijd afkeuren van het veld!); Plassen op het veld: gevaarlijk (uitglijden); Onweer: gevaarlijk (de mat wordt statisch). Natuurgras mag niet worden bespeeld bij: Bevroren graszode: gevaarlijk (uitglijden, opspringende bal, blessure bij val, hoge balsnelheid) Sneeuw op het veld: gevaarlijk (uitglijden); Overmatige regenval, natte graszode bij dooi, plassen op het veld: gevaarlijk (uitglijden) en gras wordt er uitgeploegd (kan leiden tot lange tijd afgekeurd veld!); Extreem droge graszode: gras wordt er uitgeploegd (kan leiden tot lange tijd afkeuren van het veld!).

TOELICHTING Vorst van 0° tot en met -10° C bij bevroren ribbels van zand of mat, bevroren blad of takjes, plaatselijke gladheid of als het veld hard bevroren is: - Bevroren ribbels van zand: het gaat om zandribbels, die groot genoeg zijn om de bal de lucht in te lanceren. Op onze mat komt dat zelden voor, omdat wij bij het onderhoud ervoor zorgen dat de vezels boven het zand uitsteken; - Bevroren ribbels van de mat: hierbij gaat het om een naad van de mat die los is en iets opstaat, zodat de bal de lucht ingaat. De reparatie moet wachten tot vorstvrij weer. - Bevroren blad of takjes: het betreft dus vuil op de mat (kan ook stukjes bal, stick, papier etc. zijn), dat groot genoeg is om de bal de lucht in te lanceren. Door wekelijks te zuigen houden wij de mat zo schoon mogelijk. In onze bosrijke omgeving liggen er echter na harde wind altijd blad en takjes op het veld; - Plaatselijke gladheid: gevaar voor uitglijden. Het achterste deel van het veld blijft ‘s winters in de schaduw. Afhankelijk van de soort neerslag en vervuiling (mos, bacteriën, modder) kunnen ter plaatse gladde plekken ontstaan. Omdat onze mat schoon en het zand korrelig is, gebeurt dit zelden, tenzij het heeft gesneeuwd of er dikke rijp is afgezet. - Hard bevroren veld: Blessures door vallen en lopen. Als het lange tijd harder gevroren heeft dan –10° C en de vorst neemt af dan is het zandbed de eerste dagen zondermeer te hard om op te spelen. Een dergelijke vorst is zeldzaam en ieder weet hiervan. Als het niet hard heeft gevroren, dan is het meer een persoonlijk oordeel of er gevaar is voor blessures.  Sneeuw of rijp op het veld. Gevaarlijk want ingetrapte sneeuw of rijp wordt ijs. Bij rijp gaat het om grote kristallen die, als de mat wordt aangeraakt, tussen de vezels vallen en dan op sneeuw lijken. Rijp in de vorm van kleine kristallen, die als ze worden aangeraakt, poeder wordt of smelten is geen probleem.  Onweer. Tijdens onweer kan de kunststof mat elektrostatisch worden opgeladen, zodat de kans groter wordt dat de bliksem juist in de mat slaat en niet in een boom, paal of huis in de nabije omgeving. Als je op dat ogenblik op de mat staat kan je ernstige verwondingen oplopen. Zorg er dus voor tijdig van de mat te zijn en er niet eerder weer op te gaan dan nadat zeker is gesteld dat het onweer is overgedreven. Liever een wedstrijd staken en een training inkorten dan toch maar in je enthousiasme doorgaan met spelen op de mat. Bij twijfel altijd de training of wedstrijd afgelasten, dat is beter dan te lang doorgaan en vervolgens lange tijd geen veld beschikbaar. Tot slot: VEILIGHEID GAAT ALTIJD VOOR!

Procedure bij het afkeuren van velden. Het accommodatieteam keurt de velden. Het informeert het wedstrijdsecretariaat, de trainingscoördinator en de coördinator trimhockey. Wedstrijden: Het wedstrijdsecretariaat informeert alle betreffende tegenstanders, LHC-coaches, de coördinator scheidsrechters, de coördinator barbezetting en de redactie van de website; De coaches informeren hun team; De coördinator scheidsrechters informeert de scheidsrechters; De coördinator barbezetting informeert de bezetting van de bar. Trainingen: De trainingscoördinator informeert alle betreffende trainers; De trainers informeren alle betreffende coaches; De coaches informeren hun team; Trimmen: De coördinator trimhockey informeert de trimmers. Het accommodatieteam zorgt voor een bord dat de velden niet mogen worden belopen.

Wat niet mag op de velden Kunstgras: • Kunstgrasverlichting aan tussen 23.00 en 07:00 uur (wettelijke verplichting) • Roken op en nabij de mat; • Geen kauwgom; • Geen glas meenemen; • Geen vuile schoenen; • Geen stalen noppen; • Alle voertuigen zijn verboden; • Olie en vetachtige stoffen niet toegestaan; • Geen ruwe sporten, waardoor de mat wordt beschadigd of het zand verschuift; • Nooit sneeuwruimen; • Niet bespelen of belopen als de criteria voor afkeuren van het veld van toepassing zijn. Natuurgras: • Geen glas meenemen; • Alle voertuigen zijn verboden; • Olie en vetachtige stoffen niet toegestaan; • Geen ruwe sporten, waardoor de grasmat wordt beschadigd (voetballen, rugby etc.); • Nooit sneeuwruimen; • Niet bespelen of belopen als de criteria voor afkeuren van het veld van toepassing zijn. Opruimen na het gebruik van de velden Na het gebruik van de velden het spelmateriaal terugzetten op de plaats waar dit normaal ligt. Het vuil op en om de velden opruimen en deponeren in de vuilnisbakken.
Schade aan de velden Bij het ontdekken van schade aan de velden moet dit direct worden gemeld aan het accommodatieteam.

Beschikbaar spelmateriaal Al het beschikbare spelmateriaal voor hockey staat op de velden of is in of nabij de trainingsruimte / werkplaats opgeborgen (tenzij anders vermeld). De club beschikt over: · 5 paar goede hockeydoelen; · 4 mini oefendoelen; · 4 spelmateriaalkarren;; · 8 kratten met elk 30 st ballen (opgeborgen in een afsluitbare kast, sleutels bij trainers en trainingscoördinator); · Voldoende reserveballen (deels verdeeld over de teams en deels in voorraad); · Ruime hoeveelheid pylonen en dipjes; · Ruime hoeveelheid hesjes en schouderlinten; · Keepersuitrusting voor elk team (verdeeld over de teams); · Beperkte hoeveelheid reserve keepersuitrusting (in voorraad); · 1 ballenkanon, 2 accu’s en 200 ballen in een afgesloten kar (sleutel via de trainingscoördinatoren); · 5 doelbakken; · 1 reboundplank; · 1 strafbalnet; · 162 meter veldbalken op 2 handkarren voor zaalhockey buiten; · Scheidsrechtersfluiten (in de bar); · Hoekvlaggen voor alle velden (in de hal van de kleedkamers); · Reserve hoekvlaggen (in voorraad).

Gebruik spelmaterialen Spelmaterialen mogen vrij worden gebruikt mits deze materialen direct na afloop weer op de juiste plaats worden opgeborgen.

Gebruik van de verlichting van het kunstgrasveld De verlichting van elk kunstgrasveld is in 2 groepen (beide speelhelften) opgedeeld. De verlichting kan per veld en per groep apart worden ingeschakeld via de drukknoppen in het afsluitbare kastje aan de buitenzijde van het cv-hok. Nabij het tweede kunstgrasveld is er ook een kastje met alleen de knoppen voor kg 2. De 4e (willekeurig gekozen) groep komt na het inschakelen altijd eerst 3 minuten in wachtstand (knipperende knop). Vervolgens komt deze groep automatisch bij. Uitschakelen van een groep gebeurt door de knop nogmaals in te drukken. Als een groep is uitgeschakeld duurt het ongeveer 30 minuten (afkoeling lampen) voordat deze groep weer kan worden ingeschakeld (automatische blokkering). Voor de training moeten niet meer groepen worden ingeschakeld, dan beslist noodzakelijk is.

Gebruik ballenkanon Het ballenkanon mag alleen worden gebruikt onder toezicht van door de trainingscoördinatoren aangewezen trainers. Dit in verband met de veiligheid van spelers en toeschouwers. Het kanon mag alleen worden gebruikt tijdens droog weer. Sleutel van de kar van het ballenkanon is te verkrijgen via de trainingscoördinatoren.

Gebruik scorebord Het scorebord staat automatisch bij op de volgende tijden: dinsdag 0900-1230 uur donderdag 1230-1700 uur vrijdag 1800-2330 uur zaterdag 0900-1900 uur zondag 0900-1800 uur

Gebruik reserve-spelmateriaal Voor het gebruik van het reserve-spelmateriaal moet contact worden opgenomen met de beheerder spelmateriaal van het accommodatieteam.

Schade aan spelmaterialen Bij het ontdekken van schade aan de spelmaterialen moet dit direct worden gemeld aan de beheerder van de spelmaterialen van het accommodatieteam.

Gebruik clubhuis Algemeen Het clubhuis en omgeving voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften: • De gebruiksvergunning (betreft brandpreventie); • Het besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer; • De horecawet (betreft ruimtelijke indeling en zuiverheid binnenatmosfeer); • De tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater; • De Arbo-wet;

Beschikbare faciliteiten Het clubhuis bestaat uit: • Een zaal waar maximaal 350 personen tegelijk aanwezig mogen zijn (wettelijke verplichting); • Een ruim bemeten keuken met bar met beperkte kookfaciliteiten (geen frituurfaciliteiten, wettelijk verboden); • Een muziek- en omroepinstallatie; • Instructiefaciliteiten; • 6 kleedkamers; • 3 doucheruimten; • 3 dames wc’s; • 2 heren wc’s en 2 urinoirs

Beschikbaar verplaatsbaar meubilair Het meubilair bestaat uit: · 2 salontafels, 1 lange vergadertafel, 8 lange banken en ongeveer 25 stoelen in de zaal; · Ongeveer 30 plastic stoelen op het balkon; · 1 klein opklaptafeltje in de zaal; · 2 grote formicatafels in de loods (sleutel via het accommodatieteam); · 8 partytenten in de loods (sleutel via het accommodatieteam); · 1 grote barbecue in de loods (sleutel via het accommodatieteam).

Keukenuitrusting Tot de standaard keukenuitrusting behoren: · 1 2-kans koffiezetapparaat elektrisch met 4 warmhoudplaten · 1 koffiezetapparaat hand 10 liter voor grote evenementen (in de werkplaats) · 2 waterkokers · 1 magnetron · 1 tostimachine met 4 tosti-ijzers · 1 grote en 1 kleine vrieskast · 3 koelkasten · 1 huishoud-gasfornuis · ruime hoeveelheid borden, bestek, glaswerk, keukengerei Elektrische keukenapparaten mogen alleen worden aangesloten op de hiervoor gemerkte stopcontacten.

Veiligheidsuitrusting Brandbestrijdingsuitrusting: • 2 brandblussers (in de zaal); • 1 blusdeken (in de keuken bij de achterdeur); • 1 brandslang van 30m (in de hal van de kleedkamers); • Permanente noodverlichting in de zaal, de keuken en bij de nooddeuren; • 2 nooduitgangen in de kleedkamers en 3 nooduitgangen in de zaal; • vluchtroute-markering in de gangen van de kleedkamers. NB: Bij brand iedereen evacueren naar veld 1 (bovenwinds), zodat de routes naar de hoofd- en de achteringang van de Armenkamp vrij blijven voor de brandweer. EHBO-uitrusting: · 1 grote rode EHBO kist (in de keuken); · 1 kleine EHBO doos (in de zaal op het schot naast de tussendeur naar de keuken); · 1 kleine EHBO doos (in de zwarte trainerskast in de trainingsruimte / werkplaats); · 1 brancard (in de zaal op het schot naast de tussendeur naar de keuken); · 1 set coolpacks (in de kleine vrieskast - onderste lade – in de keuken); · 1 set coolpacks (in de vrieskast in de trainingsruimte / werkplaats); · 1 instructielijst “uitgeslagen tand” (in de zaal op het schot naast de tussendeur naar de keuken); · 1 instructielijst “uitgeslagen tand” (op de deur van de zwarte trainerskast in de trainingsruimte / werkplaats);

Reserveren accommodatie Procedure reserveren accommodatie voor bijzondere evenementen (feesten, toernooien etc.) • De organisatie van het evenement neemt uiterlijk een maand van te voren contact op met het accommodatieteam voor overleg over het gebruik van de accommodatie; • De organisatie van het evenement zorgt zelf voor vrijwilligers voor de opbouw en het afbreken. • Het accommodatieteam is beschikbaar voor advies en technische ondersteuning. • Het accommodatieteam zorgt ervoor dat de accommodatie in optimale staat is voor het evenement. De organisatie van het evenement zorgt ervoor dat na afloop de accommodatie wordt achter gelaten, zoals deze is aangetroffen bij aanvang van het evenement.

Brandpreventie tijdens evenementen Om brand en persoonlijke / materiele schade te voorkomen zijn de volgende brandpreventie-maatregelen van kracht (wettelijke verplichting): 1. De brandblussers en de brandslang zijn verzegeld en mogen alleen worden gebruikt voor brandbestrijding; 2. De noodverlichting moet altijd branden en van alle kanten zichtbaar zijn. Noodverlichting mag dus niet worden afgedekt met versiering of lappen; 3. Alle uitgangen moeten vrij blijven en mogen dus niet worden geblokkeerd met meubilair; 4. Maximaal 350 personen tegelijk zijn toegestaan in de zaal van het clubhuis; 5. Gordijnen en vertikaal opgehangen versiering moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld en min. 10 cm van de grond vrij hangen (de blauwe gordijnen zijn behandeld); 6. Horizontale versiering moet min. 2,5 m hoog van de grond hangen en moeten niet-brandend zijn of moeten brandvertragend zijn behandeld; 7. Er mag noch in het clubhuis, noch buiten worden gefrituurd; 8. Een barbecue mag alleen buiten het clubhuis worden gebruikt; 9. Vuurkorven mogen niet onder het afdak staan en niet bovenwinds van het clubhuis; 10. Er mogen geen kaarsen worden gebruikt in het clubhuis; 11. Er mag niet worden gerookt in de kleedkamers. De organisatoren van een evenement zijn als eerste ervoor verantwoordelijk dat iedereen deze regels goed naleeft. Voor advies kunt u zich wenden tot het accommodatieteam. Om de vergunning te behouden en de brandpreventiemaatregelen consequent uit te voeren is, behalve de brandweer, ook het accommodatieteam belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde regels.

Muziek- en omroepinstallatie Er zijn 3 muziek en omroepinstallaties beschikbaar: Een vaste huiskamer muziekinstallatie (alleen radio/tape en cd). Doel: Muziek in de zaal van het clubhuis. Bediening: Vanuit de keuken. Bereik: Zaal clubhuis. Restricties gebruik: Geen. Een vaste veldomroepinstallatie (alleen spraak). Doel: Uitsluitend voor toernooien voor het omroepen van wedstrijdinformatie. Tevens omroepen om alle aanwezigen te laten verzamelen op een bepaalde locatie t.b.v. toespraak, prijsuitreiking etc. (te houden via de karaokeinstallatie). Bediening: Aan- en uitzetten in de keuken. Spreken in en rond het clubhuis (draadloos). Bereik: Alle velden en zaal clubhuis. Restricties gebruik: Mag alleen worden gebruikt na aanvraag van een vergunning voor het betreffende evenement bij de gemeente (via het secretariaat). Een mobiele karaokeinstallatie (spraak en cd). Doel: Toespraken, prijsuitreiking, spel of clinic op 1 veld, Sinterklaas, etc. Bediening: Spreken/muziek ter plaatse waar de karaokeinstallatie is neergezet (spreken draadloos). Bereik: Bijvoorbeeld terras, 1 veld, balkon, zaal etc. Voeding via accu (beperkt) of verlengsnoer op het electriciteitsnet (onbeperkt). Restricties gebruik: Bij toespraken buiten en bij gebruik in het clubhuis geen restricties. Bij gebruik buiten tijdens feesten en toernooien alleen na aanvraag van een vergunning voor het betreffende evenement bij de gemeente (via het secretariaat). Voor gebruik buiten tijdens spelletjes, clinics etc van beperkte omvang alleen na waarschuwen buren (via het secretariaat).

Grote evenementen Voor grote evenementen zoals grote feesten met een band, toernooien, overnachting in een tentenkamp etc. moet via het secretariaat een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Daarnaast moeten de organisatoren van een evenement de buren (bewoners Onderlangs en Koopsdijk) op de hoogte stellen.

Instructiemateriaal Het volgende instructiemateriaal is beschikbaar: • 1 flip-over (in de zaal); • 1 hockeyveld-bord (in de zaal); • 1 hockeyveld-bord (vast gemonteerd op de binnendeur van de werkplaats); • De nodige schrijfmaterialen (in de zaal in het houten bakje en in het trainerskastje in de trainingsruimte); • 1 video / tv – installatie.

Centrale verwarming De centrale verwarming staat zowel in de kleedkamers als in de zaal automatisch op de volgende tijden bij: Maandag 0800-1200 uur Dinsdag 0800-1200 uur Donderdag 1200-1600 uur Vrijdag 1800-2400 uur Zaterdag 0830-1900 uur Zondag 0830-1900 uur De verwarming van de zaal kan ook op andere tijdstippen met de hand worden bijgezet via de knop op de thermostaat links naast de tussendeur naar de keuken: aan = zon (t1…t3 op scherm) uit = maan (rechtsonder scherm) Voor wijziging van de kleedkamertijden moet contact worden opgenomen met het accommodatieteam.

Douche-installatie De douche-installatie staat ingesteld op een vaste mengwatertemperatuur. Voor wijziging van deze temperatuur moet contact worden opgenomen met het accommodatieteam.

Buitenverlichting De buitenverlichting gaat automatisch branden na zonsondergang en blijft branden tot zonsopgang. Als de verlichting van het kunstgrasveld aan is, gaat de buitenverlichting automatisch uit. Bij het uitzetten van de veldverlichting gaat de buitenverlichting automatisch weer aan.

Uitvallen elektriciteit Wanneer de electriciteit van het clubhuis is uitgevallen kunnen de automatische stoppen en de aardlekschakelaars weer worden bijgezet in het cv-hok.

Liggenblijvershoekje Gevonden voorwerpen moeten worden verzameld in de blauwe kist (in de zaal). De voorwerpen worden elke maandag door het accommodatieteam opgeslagen in de woning van de beheerder van het liggenblijvershoekje. Elke week wordt een lijst van de gevonden voorwerpen gepubliceerd op de website en in de Kreet. Verloren voorwerpen zijn bij de beheerder van het liggenblijvershoekje af te halen (niet op zondag).

Opruimen na gebruik van het clubhuis Na gebruik van het clubhuis en voordat het complex wordt gesloten moet het clubhuis schoon worden achter gelaten voor de volgende gebruiker. Dit houdt in: • Alle ruimten bezemen; • Bij ernstige vervuiling van de vloeren deze dweilen; • Al het afval sorteren (wettelijke verplichting): Lege flessen in de glasbak in de keuken; Papierafval in elkaar geschoven in de keuken; Grijs- en groenafval uit de prullenbakken en glasscherven in de grijze afvalcontainers buiten achter de keuken. • Nieuwe vuilniszakken in de prullenbakken; • De keuken opgeruimd en schoon achterlaten; • Al het schoonmaakmateriaal terugzetten op de plaats waar dit normaal is opgeslagen; • Al het meubilair terugzetten waar dit normaal staat.

Schoonmaakmiddelen en wc-papier De volgende middelen zijn beschikbaar: • Huishoudelijke schoonmaakmiddelen (in de keuken); • Afvalzakken (in de keuken); • Bezems, stoffer en blik, etc. (in de hal van de kleedkamers); • Stofzuiger (in de werkplaats); • Emmers en zwabber (in de werkplaats); • Reserve wc-papier (in de werkplaats).

Sluitronde Vaak gebruiken meerdere personen onafhankelijk van elkaar tegelijk de clubfaciliteiten. Het is niet altijd bij een tweede gebruiker duidelijk of de andere gebruikers alle door hen opengemaakte sloten weer hebben afgesloten bij vertrek. Daarom moet de laatste gebruiker van het complex een volledige sluitronde lopen in en rond het gehele clubhuis. Deze sluitronde is als volgt: Binnen van de keuken naar de voordeur: • gas uit; • keukenapparaten stekkers los; • koffiemachine uit; • achterdeur op slot; • rolluiken neer; • beide ventilatoren uit • bardeur op slot; • centrale verwarming uit; • bovenramen dicht; • terras- en balkondeuren dicht, op de knippen en balken geplaatst; • lichten uit. Daarna buiten linksom langs het gebouw naar achteren en langs het kunstgrasveld naar voren: • voordeur op slot • schuifdeur kleedkamers op slot • nooddeur achter op slot • werkplaats op slot • cv-hok op slot • kg-verlichting uit, kast op slot • nooddeur voor op slot Naar de weg: • poort Armenkamp op slot • kast kg-verlichting reigerskamp op slot • poort Reigerskamp op slot De tekst van de sluitronde hangt ook in de zaal naast de voordeur en op de vrieskast in de bar.

Schade aan het clubhuis en de inventaris Bij het ontdekken van schade aan het clubhuis of de inventaris moet dit direct worden gemeld aan het accommodatieteam.

Een nieuwe taak voor ons allen: “De Algemeen Supervisor” Tijdens het gebruik van het accommodatiecomplex zijn veel functionarissen (barsupervisie, coaches, trainers, scheidsrechters, commissieleden etc.) , namens het bestuur, bezig met het uitvoeren van hun taak. Noch op wedstrijddagen met het grote aantal deelnemende teams en de vele toeschouwers, noch tijdens de training wanneer meerdere teams tegelijk trainen, noch als een feest of ander evenement tegelijk plaats vindt met wedstrijd of training, is tot nu toe op dat moment iemand ter plaats op de club operationeel verantwoordelijk voor het geheel aan activiteiten. Het is tot nu toe dus niet duidelijk wie dan, namens het bestuur, de algehele leiding heeft bij een samenloop van één of meer activiteiten en met name bij calamiteiten ( b.v. brand, misdragingen, ongeval). Volgens de Arbo-wet moet er een éénhoofdige leiding zijn bij brand. Bij geschillen of misdragingen heeft een centrale aanpak ter plaatse ook de voorkeur. Bovendien draagt het bestuur uiteindelijk een juridische verantwoordelijkheid en is ook aansprakelijk voor al hetgeen op het complex plaatsvindt. De dagelijkse routine van de LHC loopt weliswaar door ieders enthousiasme op rolletjes, maar het gaat in dit geval vooral om die zaken die buiten de dagelijkse routine vallen en waar we met ons allen door verrast zouden kunnen worden. Het bestuur kan niet elke dag de gehele dag aanwezig zijn. Het is daarom verstandig dat op elk moment van de week helderheid bestaat wie de persoon is die de algemene leiding en verantwoording heeft over alles wat op dat ogenblik op het terrein van de LHC gebeurt. Het bestuur heeft daarom besloten met ingang van heden de taak van “ALGEMEEN SUPERVISOR” in te stellen. De taak van algemeen supervisor wordt gekoppeld aan bestaande functies, zodat geen extra vrijwilligers nodig zijn. De regeling luidt als volgt: Als officiële vertegenwoordiger van het bestuur heeft bij aanwezigheid van groepen op het accommodatiecomplex van de LHC één persoon de algehele leiding/verantwoordelijkheid. Dat noemen we de taak van algemeen supervisor. Deze taak is toegedeeld: 1. Op wedstrijddagen aan de supervisor bar; 2. Tijdens trainingen aan de in leeftijd oudst aanwezige trainer; 3. Bij evenementen, zoals feesten, toernooien etc. (ook bij samenloop van meerdere activiteiten) aan de functionaris die de centrale leiding heeft over de organisatie van het evenement; 4. Bij vergaderingen/cursussen etc. aan de voorzitter of leider van de vergadering/cursus etc. De taken van de algemeen supervisor zijn: 1. Vertegenwoordigen van het bestuur op het accommodatiecomplex; 2. Centrale leiding bij brand totdat de brandweer of AT het overneemt; 3. Actie nemen bij verstoring van de orde op het complex en naaste omgeving; 4. Ontvangen van autoriteiten (politie, brandweer, inspecties, bondsfunctionarissen etc.); 5. Waarschuwen van bestuur en/of commissies wanneer daar aanleiding toe bestaat; 6. Beslissingen nemen wanneer bestuur/bevoegde functionarissen niet bereikbaar zijn en uitstel niet verantwoord is. Ik verzoek iedereen, die één van de hierboven genoemde functies uitvoert, zich bewust te zijn van deze nieuwe verantwoordelijkheid. Het is niet ingewikkeld, velen vullen hun functie al op deze manier in en het zal zelden nodig zijn dat deze taak moet worden uitgeoefend. Maar als het aan de orde is (b.v. met brand) dan is het goed dat we daar op zijn voorbereid en dat de betreffende functionaris snel en effectief de juiste maatregelen neemt. Deze regeling wordt ook nog vastgelegd in de barmap en op de website (onder “huisregels”). Daarnaast zullen de barsupervisoren en voorzitters van de commissies, die feesten en toernooien organiseren t.z.t. nog enkele aanvullende instructies ontvangen over hoe te handelen als leider bij brand.