header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Informatie over Lochemse Hockey Club

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie

Bardienst (1)
Beleid (1)
Clubkleding (1)
Contributies (1)
De Club (1)
Gedragsregels (1)
G-Hockey (1)
Hockey voor Iedereen (1)
Huisregels Accommodatie (1)
Huisregels Bar (1)
Lidmaatschap (2)
Opzeggen lidmaatschap (1)
Organisatie (1)
Spelregels (1)
Sponsoring (1)
Statuten (1)


Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Lidmaatschap
Lid worden/aanmelden als lid 

Inschrijven lidmaatschap:

Inschrijven kan via deze website. Ga naar ALGEMEEN – LID WORDEN.

U kunt hier uw gegevens invullen. Deze worden opgenomen in onze database. Er wordt op basis van uw gegevens direct een inschrijfformulier gemaakt. Deze kunt u uitprinten en per post versturen naar het adres op het formulier. 

U mag het formulier ook scannen en e-mailen naar [email protected]

Denk aan het ondertekenen van het formulier!

De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

De ledenadministratie is bereikbaar via [email protected] 

Over de contributie vindt u alles elders op deze website: ALGEMEEN – INFORMATIE - CONTRIBUTIES


 
Verzekeringen 

De LHC heeft meerdere verzekeringen lopen. Belangrijkste redenen voor het afsluiten zijn enerzijds het dekken van de risico’s die leden, vrijwilligers en bestuur lopen tijdens het spelen van hockey en anderzijds het dekken van de risico’s met betrekking tot onze accommodatie (clubhuis en velden).

In het algemeen kan worden gesteld dat de afgesloten verzekeringen van toepassing zijn op alle leden van de LHC. Vrijwilligers en bestuur van de LHC zijn ook meeverzekerd. Hierbij is het uitgangspunt dat allen uitsluitend verzekerd zijn tijdens activiteiten die zij verrichten onder auspiciën van de LHC en de schade is ontstaan tijdens die activiteiten. Het komen en gaan naar verenigingsactiviteiten valt ook onder deze verzekeringen.

Hierbij treft u een overzicht aan van de lopende verzekeringen van de LHC inclusief een korte toelichting per polis. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de verzekeringen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u altijd contact met hem opnemen.

In geval van schades en u een beroep wilt doen op een van onze verzekeringen dan dient u direct contact op te nemen met de penningmeester.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering dekt de risico’s waarbij verzekerden lichamelijk letsel oplopen tijdens het spelen van hockey, verrichten van bardienst etc. Hierbij moet worden gedacht aan overlijden, blijvende invaliditeit, etc. Deze verzekering is niet gelijk aan een ziekte-kostenverzekering. Er is slechts een bescheiden dekking bij schade aan het gebit. In geval van blessures etc. dient u een beroep te doen op u eigen ziektekostenverzekering.

Aansprakelijkheidsverzekering
Het is mogelijk dat tijdens het hockeyen schade aan derden wordt toegebracht (bal op een auto, bal door een ruit van een clubhuis etc.) Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade toegebracht aan personen en zaken. Dit geldt ook voor zaken onder opzicht. Het laatste heeft betrekking op zaken van derden die de LHC tijdelijk onder haar beheer heeft (b.v. huur van een bosmaaier).

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Volgens de wet lopen bestuurders het risico om uit hoofde van hun bestuursfunctie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld waarbij ook het privé vermogen kan worden aangesproken. Dit kan voorkomen indien als gevolg van een fout van een bestuurder een derde partij een schadevergoeding claimt. Middels deze verzekering wordt voorkomen dat bestuursleden financiële schade oplopen tijdens het uitoefenen van bestuurstaken.

Gebouwen, inventaris en kunstgras
De LHC heeft voor gebouwen, kunstgras (incl. omheining, verlichting) en inventaris en zowel een opstalverzekering als inventarisverzekering afgesloten. Dit dekt met name de schade als gevolg van brand, wateroverlast, storm etc